KBT 

KBT (Kognitiv beteendeterapi) rekommenderas av socialstyrelsen som behandlingsform vid bland annat mild till måttlig depression samt vid olika typer av ångesttillstånd.

KBT är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande och därför leder till psykiskt illabefinnande. KBT innefattar både kognitiv terapi och beteendeterapi. 

KBT baseras huvudsakligen på inlärningsteori, kognitiv teori och socialpsykologi. KBT är idag ett samlingsbegrepp för ett stort antal metoder och inriktningar vilka har ett starkt vetenskapligt stöd för att uppnå goda behandlingsresultat. Centrala begrepp är hjärnans informationsbearbetning, kognitioner (tankar, minnen, föreställningar) känslor och beteende.